Vážený tazateli,

pracovní poměr může být rozvázán jen dohodou zaměstnavatele a zaměstnance, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době.

Výpověď je zakázáno dát zaměstnanci, který je podle zákoníku práce v ochranné době. V ochranné době je zaměstnankyně, která je těhotná nebo která čerpá mateřskou dovolenou, nebo zaměstnankyně a zaměstnanec, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby. To znamená, že pracovní poměr zaměstnankyně uzavřený na dobu určitou do 30. 11. 2015, skončí dne 30. 11. 2015 bez ohledu na to, zda je zaměstnankyně těhotná nebo na mateřské dovolené.

Závěr: výpověď zaměstnankyně na mateřské dovolené dostat nemůže, ale její pracovní poměr skončí uplynutím sjednané doby trvání pracovního poměru.

Související