Vážená tazatelko,

mimořádná pracovně-lékařská prohlídka se podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovně-lékařských službách a některých druzích posudkové péče, provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci. Mimo případy ve vyhlášce výslovně zmíněné se provádí i na žádost zaměstnavatele, kterou předložil z vlastního podnětu, a to v případě pochybností o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci v souladu s ustanovením § 55 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Mimořádnou prohlídku je zaměstnanec povinen absolvovat, jinak se považuje za zdravotně nezpůsobilého k výkonu práce a nesmí pracovat.

Nemůže-li zaměstnanec vykonávat práci z důvodu, že zaměstnavatel vyslal zaměstnance na mimořádnou prohlídku pozdě, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku na základě ustanovení § 208 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Neabsolvoval-li zaměstnanec mimořádnou prohlídku vlastním zaviněním, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance bez nároku na náhradu mzdy.

 

Související