Vážený tazateli,

dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel zcela v souladu s ustanovením § 217 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále „ZP“) a je povinen ji zaměstnancům oznámit alespoň 14 dnů předem. Její čerpání nesmí určit na dobu, kdy, mimo jiné případy, je zaměstnanec uznán práce neschopným podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Na dobu ostatních překážek v práci smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené pouze na žádost zaměstnance.

Darování krve je úkonem v obecném zájmu, přičemž podle ustanovení § 203 ZP přísluší pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku zaměstnanci k činnosti dárce při odběru krve za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby. Ustanovení § 200 ZP zaměstnance omezuje v tom smyslu, že pracovní volno (v uvedeném případě s náhradou mzdy) se poskytuje, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu.

Podle ustanovení § 206 ZP zaměstnanec musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna, je-li mu překážka v práci předem známa.

S ohledem na výše uvedené Vám pro další darování krve doporučuji předem oznámit zaměstnavateli svůj úmysl, a v případě, že jej nelze vykonat mimo pracovní dobu, zaměstnavatel je povinen poskytnout Vám pracovní volno s náhradou mzdy.

Související