Vážený tazateli,

zaměstnavatel nemůže jednostranně měnit podmínky, které si se zaměstnancem sjednal v pracovní smlouvě. K takové změně může dojít pouze s písemným souhlasem obou smluvních stran.

Nejdříve můžete zaměstnavatele upozornit, že koná v rozporu s pracovní smlouvou.

Nebude-li sjednána náprava, můžete dát výpověď. Zde je na místě upozornit, že v takovém případě Vám nevznikne nárok na odstupné, ten vzniká pouze v konkrétních situacích vyjmenovaných v zákoně (nadbytečnost apod.). Rovněž se můžete obrátit se svým nárokem na soud. Zaměstnavateli může být také uložena pokuta ze strany inspektorátu práce.

Používáte-li při pracovní cestě vlastní automobil, je zaměstnavatel povinen Vám nahradit jízdní výdaje v souladu s ustanovením § 157 zákoníku práce.

Pro bližší odpověď by bylo nutné znát konkrétní okolnosti vázající se k Vašemu případu včetně znění pracovní smlouvy.

 

Související