Vážená tazatelko,

zaměstnanec je v ochranné době, pokud je uznán dočasně práce neschopným. Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, tato ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává. Pracovní poměr tak skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby. Zaměstnanec však může sdělit zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá. Uvedené platí ale pouze v případě, že zaměstnanci byla dána výpověď ze strany zaměstnavatele.

Dal-li výpověď sám zaměstnanec, pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby bez ohledu na to, že je zaměstnanec dočasně práce neschopným.

Související