Vážená tazatelko,

nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci určuje, ve kterých konkrétních situacích přísluší zaměstnanci pracovní volno nebo pracovní volno s náhradou mzdy.

Návštěva lékaře z důvodu vyšetření nebo ošetření je jedním z nich.

Zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy a pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, to však pouze v případě, že vyšetření nebo ošetření nelze provést mimo pracovní dobu. Posouzení, zda je možno provést lékařský úkon mimo pracovní dobu, je tedy stěžejným faktorem pro poskytnutí pracovního volna a náhrady mzdy.

Nezbytně nutnou dobou je doba strávená cestou do zdravotnického zařízení, čekání na vyšetření, samotné vyšetření a cesta zpět ze zdravotnického zařízení.

Tímto zdravotnickým zařízením je zdravotnické zařízení nejbližší k bydlišti nebo pracovišti zaměstnance, které je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout a které je ve smluvním vztahu k pojišťovně zaměstnance. Rozhodne-li se zaměstnanec absolvovat vyšetření nebo ošetření v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, má nárok na pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, náhrada mzdy však přísluší pouze za dobu, která by byla potřebná pro návštěvu lékaře v nejbližším zdravotnickém zařízení.

V souladu s ustanovením § 206 zákoníku práce je zaměstnanec povinen včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna, je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa. Současně je zaměstnanec povinen překážku v práci prokázat, k čemu mu ošetřující lékař poskytne potřebnou součinnost.

Podaří-li se Vám prokázat, že návštěvu lékaře nemůžete absolvovat jindy než v pracovní době, je zaměstnavatel povinen Vám poskytnout pracovní volno a náhradu mzdy, jak je konkretizováno výše.

 

Související