Vážený tazateli,

určitě ne.

Zkušební dobu je možné sjednat nejdéle na dobu 3 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru, tedy ode dne nástupu do práce. Sjednaná zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována s výjimkou celodenních překážek v práci, pro které nemůže zaměstnanec vykonávat práci v průběhu zkušební doby a o dobu celodenní dovolené.

Pro úplnost uvádím, že doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami může být opakována nejvýše dvakrát, přičemž za opakování pracovního poměru se považuje i jeho prodloužení. K předchozímu pracovnímu poměru mezi týmiž mluvními stranami se nebude přihlížet až po uplynutí tří let od skončení předchozího pracovního poměru.

Související