Vážená tazatelko,

zaměstnavatel Vám věci svěřil na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věci v souladu s ustanovením § 255 zákoníku práce. Máte pravdu, že dle ustanovení § 256 zákoníku práce, tato dohoda zaniká spolu se zánikem pracovního poměru.

Domníváme se, že skončením pracovního poměru ale nezaniká vaše povinnost vrátit svěřené prostředky (v tomto případě notebook a mobil) zaměstnavateli.

Předmětné ustanovení § 255 zákoníku práce pamatuje i na zproštění, nebo zkrácení odpovědnosti zaměstnance a to pro případy, kdy zaměstnanec prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění. Typicky v případech, kdy mu zaměstnavatel nevytvořil podmínky k zabezpečení svěřených věcí na pracovišti (zamykací skříňky apod.). Dle nám známé judikatury soudů je liberačním důvodem i odcizení svěřených prostředků, po podmínkou, že zaměstnanec prokáže, že se tak stalo např. vloupáním, a k ochraně svěřeného prostředku učinil zaměstnanec všechno, co po něm rozumně požadovat a zároveň svým neopatrným jednáním odcizení prostředků neumožnil.

Z vašeho dotazu nevyplývá, za jakých okolností k odcizení věcí došlo, proto nemůžeme být více konkrétní.

Dle našeho názoru tedy zaměstnavatel má právo svěřené prostředky požadovat zpět i po ukončení pracovního poměru. V případě nevrácení věcí, se lze s žalobou na vydání věci obrátit na příslušný soud. Kdyby se prokázalo, že věci již není možné vrátit, lze žádat o nahrazení ceny (obvyklé hodnoty) věci.

 

Související