Vážená tazatelko,

zaměstnavatel Vás nemůže donutit ke změně odborného lékaře. Samotný výběr ošetřujícího lékaře je Vaší svobodnou volbou.

Dle ustanovení § 199 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoníku práce) ve spojení  s nařízením vlády č. 590/2006 Sb. (bod. 1 Přílohy), kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, se zaměstnanci poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout a pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

V případě, že vyšetření nebo ošetření bylo provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu. Náhrada mzdy nebo platu však v takovém případě přísluší nejvýše za dobu, po kterou by vyšetření trvalo v nejbližším lékařském pracovišti.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že i když Vás zaměstnavatel nemůže donutit ke změně odborného lékaře, musí Vám poskytnout pracovní volno na nezbytně nutnou dobu (tj. včetně dojezdu), ale náhradu mzdy Vám poskytne v takovém rozsahu, jako kdybyste byla na ošetření u nejbližšího lékaře (tj. bez dojezdu).

Pro úplnost dodáme, že zaměstnavatel není v žádném případě oprávněn vyžadovat informace o vyšetření samotném, jeho průběhu či výsledcích a právní předpisy v současné době taktéž neomezují frekvenci jednotlivých návštěv lékaře.

 

Související