Sotva odezněla bouře proti navrhovaným protipirátským zákonům na internetu v USA, přichází další, celosvětová.

V japonském Tokiu totiž Česká republika v tichosti, spolu se zástupci dalších 21 zemí Evropské unie, podepsala mezinárodní protipirátskou dohodu ACTA. Informaci přinesl server Živě.cz s odkazem na web japonského ministerstva zahraničí.

Podpis smlouvy sice zatím neznamená, že by opatření v ní obsažená nabývala ihned právní platnosti. Otevírá však cestu k jejímu schválení v Evropském parlamentu a následnému přijetí jako zákona v jednotlivých zemích.

Obchodní dohoda proti padělkům (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) má vytvořit mezinárodní institucionální rámec pro boj s plagiátorstvím. I když se primárně zaměřuje na ochranu hmotného zboží, měla by zasáhnout i autorská práva na internetu.

Anonymous zaútočí na "Osu"

V sousedním Polsku již vládní podpora smlouvě způsobila desetisícové demonstrace. Tamní nevládní organizace a úřad pro ochranu osobních dat mají obavy, že dokument ve svých důsledcích může vést ke sledování uživatelů internetu a cenzuře.

ACTA se snaží vyřešit spory mezi držiteli vlastnických práv a koncovými uživateli. Zavádí odpovědnost pro poskytovatele připojení odtajnit mezinárodním orgánům informace o jednotlivých uživatelích či webech, které by autorská práva porušovaly. Provinilce by pak bylo možné odpojit od internetu a stíhat mnohem snáze než dnes.

Zástupci hackerského hnutí Anonymous z Česka a Slovenska již kvůli ACTA ohlásili útok na web Ochranného svazu autorského (OSA) na čtvrtek 26. ledna v šest hodin večer.

Smlouva začala vznikat v utajení v roce 2007. Na veřejnost se informace o ní dostaly až květnu 2008 díky serveru WikiLeaks a způsobily velký rozruch.

Zástupci EU se podpisem v Tokiu přidali k signatářům, kteří ACTA podepsali již loni v říjnu. Konkrétně se jednalo o USA, Kanadu, Mexiko, Austrálii, Nový Zéland, Japonsko, Jižní Koreu, Singapur a Maroko.

Související