Jak tak putovala k vlastní představě všeslovanství ze západu na východ a jih, pohltila nejen world music, včetně židovských motivů, ale i vlivy ryze...