Trojice studentek Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně zvítězil v architektonické soutěži, kterou pořádá společnost Central Group společně s Českou komorou architektů. Do devátého ročníku se letos přihlásilo 11 týmů ze čtyř vysokých škol.

Soutěž má přimět budoucí projektanty, aby se zaměřili na atraktivní a užitečná témata, vyhledali vhodné lokality a přemýšleli v kontextu a zároveň si vyzkoušeli, jak probíhají skutečné architektonické soutěže.

"Porota přihlíží i k nápaditosti řešení, připouští také studie ve skutečnosti nereálné, ale umožňující rozvinout fantazii, vždy ale tak, aby struktura historického města nebyla nevratně poškozena,“ vysvětlil její předseda Zdeněk Lukeš.