Člověk ze zoufalství snadno pomate se… zpívala už v sedmdesátých letech na verše Egona Bondyho legendární skupina The Plastic People of the Universe. Neplatí to jen pro jednotlivce, ale, jak sledujeme v závěru kampaně, i pro celé politické strany. Pár dní před volbami se snaží zoufale urvat, co se dá, a neodvratně je to táhne směrem od zbytků racionality k jakési formě politické psychedelie. Týká se to takřka všech, ale některé přece jen vynikají.